P E R K H I D M A T A N

ANTARA PERKHIDMATAN YANG KAMI SEDIAKAN

P E N T E R J E M A H A N

Kami menyediakan perkhidmatan penterjemahan dari dan kepada:

MALAY I ARABIC I BURMESE I CAMBODIAN I DANISH

ENGLISH I FRENCH I FINNISH I GERMAN I GREEK I HINDI

INDONESIAN I ITALIAN I JAPANESE I KOREAN I LAOTIAN

MONGOLIAN I NEPALI I NORWEGIAN I POLISH I RUSSIAN

TAGALOG I TAMIL I THAI I TURKISH I URDU I VIETNAMESE

MANDARIN I SPANISH I DUTCH I PERSIAN

PENGESAHAN

DOKUMEN

Kami mengesahkan terjemahan

ALIH

BAHASA

Kami membekalkan interpreter (jurubahasa) untuk menampung keperluan anda merentasi pelbagai bahasa dalam pelbagai bidang ilmu.

PEMBACAAN PRUF

& PENYUNTINGAN

KAMI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN penyuntingan dan pembacaan pruf pelbagai DOKUMEN dalam pelbagai bidang ilmu.